----------------------------------------------------------------------------------------

WWW.WAKKERMENS.EU

----------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS / ACTUALITEIT----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel uit het Reformatorisch Dagblad (RD) van maandag 16 december 2019

CGK-classis vergadert verder rond "Zwolle"

(Redactie kerk)

URK. De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vrijdagavond in Urk nog geen besluit genomen over de visie van de gemeente in Zwolle op homoseksualiteit. De vergadering bespreekt in februari een aantal voorstellen.

Dat meldde de scriba van het moderamen van de classis. ds. A. Hakvoort, zaterdag desgevraagd. De generale synode van de CGK sprak in 2013 uit dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie niet mogen worden toegelaten tot het afleggen van geloofsbelijdenis of tot de sacramenten. De gemeente in Zwolle is het niet eens met dat besluit en biedt ruimte aan mensen die "in liefde en trouw" een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. De classisvergadering, waarin vrijdag over de positie van Zwolle werd gesproken, is "provisorisch gesloten", aldus ds. Hakvoort. "Dat betekent dat de agenda nog niet is afgerond en later zal worden vervolgd." Tijdens de vergadering kwamen veschillende opvattingen naar voren over hoe om te gaan met het standpunt van Zwolle. Deze opvattingen worden de komende tijd vanuit verschillende gemeenten geformuleerd als voorstel, die bij de scriba worden ingediend. De classis zal waarschijnlijk in februari opnieuw bijeenkomen om over de voorstellen te spreken en die mogelijk in stemming te brengen. Naar verwachting zal de inhoud van de ingediende voorstellen "heel uiteenlopend" zijn. aldus de classisscriba. "Dat varieert van voorstellen die de gemeente Zwolle willen accepteren in haar houding ten opzichte van de besluitvorming van de synode, tot voorstellen om Zwolle op te roepen op haar standpunt terug te komen." Uit de besprekingen bleek dat "niemand erop uit is dat Zwolle wordt weggestuurd of losgemaakt wordt van het kerkverband", aldus de scriba. "We proberen een manier te vinden om bij elkaar te blijven. De meningen lopen uiteen rond de vraag of het standpunt van Zwolle aanvaardbaar is." De kerkenraad voor algemene zaken van het CGK Zwolle liet zaterdag in een brief aan de Zwolse gemeenteleden weten het gesprek op de classis als "grievend" voor homoseksuele kerkleden te hebben ervaren. "De standpunten die in de classisvergadering te horen waren, stemmen ons verdrietig." De kerkenraad werpt in de brief de vraag op waarom de CGK in Zwolle -met ruim 4400 leden de grootste gemeente binnen het kerkverband- christelijk gereformeerd blijft. "Waarom een gesprek blijven opzoeken dat keer op keer grievend is voor homo- en lesbische leden? De eenheid van Christus is het ons voor nu waard om nog een mijl met elkaar te gaan. We vormen al meer dan honderd jaar een familie."

----------------------------------------------------------------------------------------
TERUG NAAR HET NIEUWS-MENU
----------------------------------------------------------------------------------------
bijgewerkt op 27.11.2019
----------------------------------------------------------------------------------------