WAKKERMENS.EU

 
TERUGMenu.html

Je kunt vertrouwen in God, Hij houdt onvoorwaardelijk van jou!

In het leven is het nooit helemaal gemakkelijk, dat weet iedereen. Maar soms stormt het wel erg hard; er zijn dan veel grote problemen, tegenstanden, ziekte, overlijden van dierbaren, ...


Je kunt altijd op God vertrouwen, juist dan! Juist dan is God er voor je om de storm te stillen. Jouw problemen worden dan misschien helemaal niet opgelost, maar je bent niet alleen want is God is aan je zij en is Hij voor je.

Dat kun je ook lezen in de Bijbel: Markus 5: 35-41.


In dat deel van de Bijbel vaart Jezus met andere mensen op boten. Jezus gaat slapen onder in de boot. Er steekt een storm op en de mensen raken in paniek. De boten vergaan bijna; het scheelt niet veel. Ze roepen hulp van Jezus. Jezus staat op en gaat naar boven. Hij zegt tegen de zee: „Zwijg, wees stil!“ en de storm stilt. Dan zegt hij tegen de mensen: „Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?“


Dus: zolang God en Jezus bij je zijn, hoef je niet bang te zijn; Hij zorgt voor jou! Dat staat ook heel mooi beschreven in psalm 23: 4.


„Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood,

    ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf,

    die vertroosten mij.“

Markus 5: 35-41

Jezus stilt de storm


35 En op de dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant.


36 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.


37 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep.


38 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich niet om dat wij vergaan?


39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de win en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.


40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?


41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn