WAKKERMENS.EU

 

“Heer Jezus, ik vraag U om in mijn hart te komen, en een nieuwe schepping van mij te maken. Ik erken dat ik de weg naar de Hemel kwijt ben en geen zekerheid heb of ik er wel kom om U daar te ontmoeten. Daarom vraag ik U eerlijk; help mij, vergeef mij wat ik verkeerd heb gedaan. Maak mij een nieuw mens en geef mij Uw liefde in mijn hart. Ik zal de liefde van U ontvangen. Ik beloof dat ik liefde aan U terug zal geven en dat ik liefde ga geven aan mensen om mij heen. Vervul mij met Uw liefde, geef mij Uw opstandingkracht en help mij om U beter te leren gaan kennen. Dank U voor dit geschenk”